E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:PHR:2013:BZ5424
LJN BZ5424, Parket bij de Hoge Raad, 11/04871

Inhoudsindicatie:

Art. 344 aanhef onder 2 Sr, art. 110 Faillissementswet. “Bij verificatie van de schuldvorderingen in geval van faillissement”. Nu de indiening ter verificatie van de vordering van de schuldeiser bij de curator o.g.v. art. 110 Fw de handeling is waarmee de schuldeiser aanspraak maakt op erkenning van zijn vordering in het faillissement, moet die indiening ter verificatie worden aangemerkt als het doen gelden van de vordering “bij verificatie” i.d.z.v. art. 344 aanhef en onder 2 Sr, en is niet eerst sprake van strafbaarheid in voornoemde zin indien genoemde indiening is gevolgd door een verificatievergadering a.b.i. art. 119 Fw.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie